Сервиз

СЕРВИЗ

 

Уважаеми клиенти,

Климагруп ООД осигурява пълно гаранционно и извън гаранционно обслужване на всики климатици закупени от фирмата. Всеки възникнал проблем с вашия климатик ще бъде отстранен по възможно най-бързия и качествен начин.

Преди да позвъните обаче, първо обърнете внимание на следните неща:

Ако климатика не работи:

– уверете се че има захранване до него (дали има ток, дали не е паднал бушона);
– проверете батериите на дистанционното (след смяната им рестартирайте дистанционното – виж инструкция за експлоатация);
– вижте дали и как светят индикаторните лампи на вътрешното тяло. Това е код  за грешка, който ще ни помогне да разберем какво да имаме предвид когато идваме за ремонт.

Ако климатика не охлажда достатъчно добре:

– уверете се че няма предмет, който да пречи на нормалната циркулация на въздушния поток;
– проверете дали всички врати и прозорци са затворени;
– проверете дали са чисти праховите филтри. Ако не – измийте ги, изсушете ги и ги поставете обратно в климатика;
– директната слънчева светлина е огромен източник на топлина. Използвайте щори или завеси, за да засенчите огретите прозорци;

Ако климатика не отоплява достатъчно добре:

– уверете се че няма предмет, който да пречи на нормалната циркулация на въздушния поток;
– проверете дали всички врати и прозорци са затворени;
– проверете дали са чисти праховите филтри. Ако не – измийте ги, изсушете ги и ги поставете обратно в климатика;

– вижте позицията на клапите. Правилната е тази, при която те са насочени така, че климатика да духа максимално надолу.

Ако климатика издава странни шумове:

– чува се пукане от вътрешното тяло на климатика – въможно е да се получава такъв шум понякога, тъй като пластмасата се свива и разширява под въздействието на топлия/студен въздух, който излиза от климатика. Това е напълно нормално явление

-чува се нещо все едно някаква течност изтича от някъде – най-вероятно чувате хладилния агент, когато климатика променя режима си на работа;
– чува се шум от външното тяло и от него се вдига пара и изтича вода – това е процеса на обезскрежаване на климатика.
Гаранционна поддръжка

Всеки закупен от Климагруп ООД Велико Търново климатик получава гаранция, както е описано в гаранционната карта. Гаранцията покрива всички фабрични дефекти, възникнали по време на нормалната експлоатация на климатика в гаранционния период.  При възникнал гаранционен проблем, ремонтът на климатика ще бъде за сметка на Климагруп ООД Велико Търново, включително резервни части и ако е необходим демонтаж, тестване в сервиз и монтаж. Изключение правят случаите, когато по желание на клиента климатика е монтиран с вижка или алпинист. Тогава клиента трява да осигури достъп до климатика или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа.

Гаранцията на климатика не важи в случаите, когато повредата е причинена от: повишено или понижено захранващо напрежение, токови удари, природни стихии, неправилна експлоатация и/или немърливо отношение към уреда, ако уреда е удрян, както и в случаите когато е правен опит за отстраняване на повредата от неопълномощени лица. В тези случаи ремонтът се заплаща съгласно действащата ценова листа на фирмата.

 

Извън гаранционна поддръжка

 

Климагруп ООД Велико Търново осигурява следгаранционен сервиз на всички предлагани климатици. Ремонтът се извършва от висококвалифицирани специалисти в областта на сервизната дейност. Цената за ремонта се формира като сума от цената на повредената част или модул и цената за труд. Цените на резервните части се оферират на клиента след установяване на проблема и преди евентуалната им подмяна.

 

АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА

 

Климагруп ООД Велико Търново предлага абонаментна поддръжка на климатици. Можете да се абонирате за месечна или годишна профилактика. Целта на профилактиката е климатизаторите да бъдат поддържани в оптимално техническо състояние, което води и до оптимална електрическа консумация. Профилактиката по същество се разделя на два основни типа – месечна и годишна.

 

Профилактика

При профилактика се почистват праховите филтри на вътрешното тяло, измерват се наляганията и електрическите параметри на климатизатора и се отстраняват най-грубите повърхностни замърсявания на въшния агрегат.

Цени профилактика:
– до 10 климатика на един обект: 5 лв/kW хладилна мощност;
– от 10 до 30 климатика на един обект: 4 лв/kW хладилна мощност;
– над 30 климатика на един обект: 3.5 лв/kW хладилна мощност.

В зависимост от състоянието на климатика и изсиквавнията на клиента, може да бъде извършена профилактика с демонтаж и основно почистване на телата на климатика. Цената в този случай се оферира допълнително в зависимост от спецификите на техниката и обекта.

Промоция: При сключването на договор за ежемесечна профилактика всички сервизни работи по дефектирали климатици, се извършват безплатно. Клиента заплаща само стойността на дефектиралата резервана част.

Климатиците се нуждаят от редовно обслужване за да се гарантира ефективната им работа. Това е факт, който често се пропуска и в следствие, много хора проверяват своите климатични системи само при възникване на неизправност.