Слънчеви колектори

Слънцето е един неизчерпаем източник на енергия, който ние не използваме пълноценно. Всяка секунда до повърхността на земята достига над 1300 W/m2. Тази енергия може да бъде използвана като се улови чрез слънчеви колектори и се използва за затопляне на:

  • гореща вода за битови нужди;
  • локално водно отопление;
  • гореща вода за хотели и ресторанти;
  • гореща вода за различни индустриални процеси;
  • затопляне на вода в басейни.

Предимства на вакуумно тръбните слънчеви колектори: